Oznamy - 08.09.2019

Liturgický kalendár

nedeľa

8.9.2019

23. nedeľa v Cezročnom období

pondelok

9.9.2019 Féria

utorok

10.9.2019 Féria

streda

11.9.2019

Féria

štvrtok

12.9.2019

Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka, Adorácia 17:15

piatok

13.9.2019 Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učieteľa Cirkvi - spomienka

sobota

14.9.2019

Povýšenia svätého Kríža - výročná farská poklona Sviatosti oltárnej od sv. omše do 11:00 a od 12:30 do sv. omše, po večernej sv. omši bude pobožnosť krížovej cesty na Hradisku

nedeľa

15.9.2019

24. nedeľa v Cezročnom období

Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska - slávnosť

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Štefániu Jakúbkovú, Máriu Pačesovú, Jozefa Srdoša

pondelok

18:00

Za † Františku a Františka Mochovičových a ostatných † z rodiny

utorok

18:00

Za živú a † rodinu (517)

streda

18:00

Za † Štefana Danku, † rodičov Slivových a Dankových

štvrtok

18:00

Za † Jozefa a Annu Dovičičových, Jána a Máriu Šimončičových

piatok

18:00

Za † Annu Kollárikovú - 1.výročie, manžela Štefana, rodičov Kollárikových a Mancových, syna Štefana

sobota

8:00

11:00

18:00

Za † z rodiny Ščasnej, Čapkovičovej a Uhlíkovej

sobášny obrad

Za † Antona a Máriu (517)

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

výročie †: páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, Viktor Wajs, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Jozef Uváček, Ernest Kostolánský, František Zemko, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Augustín Jakúbek, Adrián Suchý, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Johanes Benning, Mária Gazdágová, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Rudolf Kopál, Štefan Kollárik, Libor Stacho, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, Peter Benovic, František Machovič, Albína Uhrová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, biskup Štefan Vrablec

Oznamy

  • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.
  • Zvonček nedeľa 297€. Pán Boh zaplať!
  • Prinášanie obetných darov - aktívna účasť veriacich na liturgii. Keď máte sv. omšu, bolo by dôstojné pristúpiť aj k sviatostiam.
  • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
  • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
  • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 369-377. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
  • Nedeľné úmysly: 1. nedeľa za zosnulých - mesačná; 2. nedeľa za zosnulých - 1., 5. a 10. výročie; 3. nedeľa za chorých a deti, 4. nedeľa za jubilantov v tomto mesiaci.
  • Ďakujem za pomoc pri brigádach, samé sa to neopraví. Kostol je obraz farnosti!