Oznamy - 23.08.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

23.8.2020

21. nedeľa v období Cez rok

pondelok

24.8.2020

Sv. Bartolomeja, apoštola - sviatok

utorok

25.8.2020

Sv. Ľudovíta - spomienka

streda

26.8.2020

Féria

štvrtok

27.8.2020

Sv. Moniky - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

28.8.2020 Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

sobota

29.8.2020

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka

nedeľa

30.8.2020

22. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

 

 

Za † Vojtecha a Martu Maškových, syna Pavla

Za † Tomáša a Pavlínu Mitošinkových, synov Ladislava, Jozefa, Ľudovíta a manželkou Paulínou, Stanislava s manželkou Margitou, Juliána a Máriu Kováčových, syna Jozefa, Hieronyma a Máriu Baránkových, syna Melichera s manželkou Emíliou, Pavla a Emíliu Baránkových, Jozefa a Zlaticu Veselských, Milana a Jozefu Jankovičových, dc. Adrianu s manželom Jozefom

pondelok

18:00

Na poďakovanie za 50 rokov manželstva - Štefan a Emília Smutní

utorok

18:00

Za † Blažeja Machoviča, Jozefa Stračára a ostatných † z rodiny

streda

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (503)

štvrtok

18:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (111)

piatok

18:00

Za † Annu a Rudolfa Hlavatovičových, † z rodiny Vadíkovej a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie  pre celú rodinu (521)

nedeľa

8:00

10:30

 

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščastná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Jana Kalašová, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Štefania Hlavatovičová, Milan Srdoš, Cecília Čížová, Magdaléna Gavendová, Štefánia Prvá, Ľubica Jankovičová, Mária Vrbovská, Ružena Kusá, Petra Matuškovičová,...

výročie manželstva: Štefan a Emília Smutní (50)

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€, (júl) 7 obálok - 580€ + Zbierka 2600€ = 3080€. Zvonček nedeľa 549,50€, Bohu známa 55€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 260-273, 576. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.