Oznamy - 30.08.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

30.8.2020

22. nedeľa v období Cez rok

pondelok

31.8.2020

Féria

utorok

1.9.2020

Féria

streda

2.9.2020

Féria

štvrtok

3.9.2020

Sv. Gregora Veľkého - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

4.9.2020 Prvý piatok, VENI SANCTE - vzývanie Ducha svätého na začiatku nového školského roka

sobota

5.9.2020

Féria

nedeľa

6.9.2020

23. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

 

 

Za farníkov a dobrodincov farnosti

za jubilantov: vdp. Karol Moravčík, Ernestína Ščastná, Dominik Sliva, Marko Semeš, Miroslav Madeja, Janka Madejová, Anton Partel, Štefan Šimončič, Roman Padyšák, Michaela Padyšáková, Jana Kalašová, Tomáš Bocán, Daniela Škarbalová, Mária Holická, Mária Vajsová, Lenka Vajsová, Štefania Hlavatovičová, Milan Srdoš, Cecília Čížová, Magdaléna Gavendová, Štefánia Prvá, Ľubica Jankovičová, Mária Vrbovská, Ružena Kusá, Petra Matuškovičová,...

výročie manželstva: Štefan a Emília Smutní (50)

pondelok

18:00

Na poďakovanie Pánu Bohu za jeho dobrodenia a ochranu (373)

utorok

18:00

Za † Hedvigu a Jozefa Konečných, syna Vladimíra, sestru Annu a † rodičov z oboch strán

streda

18:00

Za † Jozefa Kadlečíka, Františka Nádaského a † starých rodičov z oboch strán

štvrtok

18:00

Za † Jozefa Uváčka, rodičov Drgoňových a Uváčkových, sestru Annu, Juraja Kosu, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † z rodiny Dovičičovej, Vágovičovej, Holickej, Emila Mancu a † rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Emíliu Stachovú - 7. výročie, † Jána a † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (111)

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - žiaci ZŠ po 50 rokoch

Oznamy

 • Stretnutie birmovancov a ich rodičov v piatok pri večernej sv. omši.

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€, (júl) 7 obálok - 580€ + Zbierka 2600€ = 3080€. Zvonček nedeľa 307€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 276-285, 626, 298, 304, 613. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.