Oznamy - 06.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

6.12.2020

2. adventná nedeľa - rok B, Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

pondelok

7.12.2020

Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

večerná vigília zo slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie

utorok

8.12.2020

Nepoškvrneného počatia Panny Márie, slávnosť - PRIKÁZANÝ SVIATOK

streda

8.12.2020

Féria

štvrtok

10.12.2020

Preblahoslavenej Panny Márie Loretánskej - spomienka, adorácia od 16:30

piatok

11.12.2020 Sv. Damaza I., pápeža - spomienka

sobota

12.12.2020 Preblahoslavenej Panny Márie Guadalupskej

nedeľa

13.12.2020

3. adventná nedeľa - rok B, Gaudete - Radostná, sv. Lucie, panny a mučenice - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Za † Pavla Kvasnicu, Evu Kuníkovú - 1. výročie

mesačná †: Jozef Šimončič, Lenka Mičurová, Anton Garaj, Božena Černá

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa, † rodinu Jakubcovú, starých rodičov

pondelok

8:00

17:00

Sv. omša pri príležitosti jubilejných narodenín a prosba za úspešnú operáciu pre Lenku

Za požehnanie, zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti životného jubilea 60 rokov života pani Dagmar Mancovičovej

utorok

8:00

17:00

Za živých a † členov Rodiny Nepoškvrnenej a ich príbuzných

Za † Antona Cibulu - 5. výročie a ostatnú † rodinu

streda

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Štefana a Júliu Golierových, Danielu Dudovú a ostatnú † rodinu

štvrtok

8:00

17:00

Za † Jána Hlavatoviča

Za † rodinu Slivovú a Srdošovú, † starých rodičov a ostatnú † rodinu

piatok

8:00

17:00

Za † Máriu Partelovú, † rodinu Hlavatovičovú a Partelovú

Za † Augustínu a Vojtecha Zuzkovičových, syna Jozefa, zaťa Viktora a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

17:00

Za † manžela Jána, syna Jána, Vincenta a Máriu Hercegových, nevestu Annu, ich rodičov a súrodencov, a všetkých † z rodiny

Za † Veroniku a Vincenta Gajarských, † starých rodičov

Za † Machovičovú, Kočitú a Žažovú

nedeľa

8:00

10:30

 

 

 

 

 

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

výročie †: Ján Hlavatovič, Dominik Dovičič, Štefánia Dovičičová, Anton Cibula, Rudolf Jurkas, Peter Jurkas, Serafína Jurkasová, Koloman Stacho, Anton Stacho, Štefan Rajnic, Alžbeta Zábrodská, Karol Gužinák, Pavel Benda, Mária Bendová, Emília Petríková, Mária Mašková, Helena Cengová, Rudolf Hlavatovič, Ján Kolesík, Jozef Machovič, Anastázia Machovičová, Ján Petráš st., Emil Hullman, Rozália Mancová, Štefánia Hetešová, Anastázia Mancová, Mária Fabušová, Anna Slivová, Serafína Jurkasová, Ján Magula, Stanislav Púdela, Alžbeta Púdelová, Margita Hečková, Gabriela Hlavatovičová, Matilda Dúbravová, Julián Dúbrava, Ľudovít Filipovič, Celestína Kolesíková, Emília Machovičová, Klementána Holická, Marta Horváthová, Valéria Kubišová, Emil Kolenič, Antónia Benovicová, Michal Hajtman, Anna Hlavatovičová, Stanislav Polakovič, Viktória Stračárová, Andrej Gajdošík, Ernestína Kopálová, Marián Svrček,

Za † Rozáliu a Viliama Mikušových, dcéru Anku, zaťov Janka a Petra, † starých rodičov a ostatných † príbuzných

Oznamy

 • V utorok po rannej sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna až do večernej sv. omše - pozývame na tichú adoráciu.

 • Vianočná sv. spoveď pravdepodobne nebude, preto prosím, aby ste prichádzali priebežne na sv. spoveď, lebo sám pred Vianocami všetkých nevyspovedám.
 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Jesenná zbierka na charitu 520€. Bohu známi darovali 100€, 100€, 50€, 10€. Zvonček - nedeľa 4 omše + sv. Katarína - 276€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 448-458. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.