Oznamy - 20.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

20.12.2020

4. adventná nedeľa - rok B

pondelok

21.12.2020

Féria

utorok

22.12.2020

Féria

streda

23.12.2020

Féria

štvrtok

24.12.2020

Štedrý deň

piatok

25.12.2020

Slávnosť Narodenia Pána

sobota

26.12.2020 Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

nedeľa

27.12.2020

Svätej Nazaretskej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa - obnova manželských sľubov

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

17:00

Za † z rodiny Tresovej, Šutiakovej a Fifíkovej a na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

za jubilantov: Anastázia Stachová, Bibiana Mancovičová, Helena Hlavatovičová, Ľubomír Kuracina, Mária Kolesíková, Gabriela Kadlecová, Milan Šimo, Mária Filipovičová, Štefánia Mašková, Galina Adler, František Martinkovič, Dagmar Mancovičová, Lucia Petríková, Ján Messana, Giussepe Messana

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Jána a jeho rodinu

pondelok

8:00

17:00

Na poďakovanie za Lucku a prosba za zdravie a Božiu pomoc

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre brigádnikov a ich rodiny

utorok

8:00

17:00

Za † Jána a Emíliu Chrvalových a syna Jozefa

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu Uhlíkovú a jej rodinu

streda

8:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Janka Kostolánského a jeho rodinu

Za † Dominika a Štefániu Dovičičových a ostatnú † rodinu

štvrtok

8:00

24:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Františka Danka a jeho rodinu

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

piatok

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Katarínu Kalašovú a jej rodinu

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Dominika Slivu a jeho rodinu

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Petru Matuškovičovú a jej rodinu

sobota

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre spevákov a ich rodiny

Za † rodinu Kováčovú, Mitošinkovú

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Palka Machoviča a jeho rodinu

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre lektorov a ich rodiny

Za † manželov Zlaticu - 3.výročie a Jozefa Veselského - 1.výročie

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Helenu Hlavatovičovú a jej rodinu

Oznamy

 • Na slávnosť Narodenia Pána bude vianočná farská ofera.

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Prosím o dodržiavanie určených miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Z krstu r. Gavendová 20€, r. Uhrová 100€, Bohu známi darovali 100€, 50€, 20€, 15€. Zvonček - nedeľa 4 omše - 237 + 205€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 16 obálok - 1040€ + zbierka 2030€ = 3070€.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 468-478. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.