Oznamy - 27.12.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

27.12.2020

Svätej Nazaretskej rodiny - Ježiša, Márie a Jozefa - obnova manželských sľubov

pondelok

28.12.2020

Sv. Neviniatok, mučeníkov - sviatok

utorok

29.12.2020

Sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

30.12.2020

Féria

štvrtok

31.12.2020

Sv. Silvestra I., pápeža - Starý rok, Ďakovná pobožnosť na konci roka

piatok

1.1.2021

Panny Márie Bohorodičky, slávnosť - Nový rok, Vzývanie Ducha svätého, Prvý piatok

sobota

2.1.2021 Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov a učiteľov Cirkvi

nedeľa

3.1.2021

2. nedeľa po narodení Pána, Najsvätejšieho Mena Ježiš - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre lektorov a ich rodiny

Za † manželov Zlaticu - 3.výročie a Jozefa Veselského - 1.výročieNa poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Helenu Hlavatovičovú a jej rodinu

pondelok

8:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Marka Semeša a jeho rodinu

Za † Ernestínu Kopálovú - 1.výročie a ostatnú † rodinu

utorok

8:00

13:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Františka Hlavatoviča a jeho rodinu

pohrebná: za † Vladimíra Drgoňa - 67 rokov, o 14:00 pohreb na cintoríne

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Jána pri príležitosti životného jubilea 70 rokov života

streda

8:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Madejovú a Mikušovú

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Jurkasovú a Krivošíkovú

štvrtok

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Alenu Šimovú a jej rodinu

Za † v roku 2020: Margita Jamrichová, Anton Semeš, Ján Valovič, Matilda Kúdelová, Veronika Kasperová, Otto Mihalovič, Zdenko Rajnic, Miroslav Prvý, Miroslav Madeja, Jozef Konečný, Daniel Heteš, Štefan Manca, Vladimír Jurkas, Alojz Štibravý, Pavel Machovič, Oľga Šildová, Mária Lužáková, Ignác Šimončič, Vladimír Drgoň

piatok

8:00

10:30

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Martina, ostatných vizionárov a ich rodiny

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Moniku Švecovú a jej rodinu

sobota

8:00

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Jozefa a Pavla Dankových a ich rodiny

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Jozefa Mašku a jeho rodinu

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

mesačná: za † Oľgu Šildovú, Máriu Lužákovú, Ignáca Šimončiča, Vladimíra Drgoňa

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Drahoša Kalaša a jeho rodinu

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Prosím o dodržiavanie určených miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali 300€, 2x100€, 70€, 4x50€, 20€, pohreb p. Lužákovej 50€, p. Šimončič 100€, odberatelia Posla 40€. Zvonček - nedeľa 4 omše - 228€ + 110€, ofera 740€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 480-490. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.