Oznamy - 01.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

1.11.2020

Slávnosť Všetkých svätých

pondelok

2.11.2020

Všetkých verných zosnulých - spomienka

utorok

3.11.2020

Sv. Martina de Porres, rehoľníka - spomienka

streda

4.11.2020

Sv. Karola Boromenjského, biskupa - spomienka

štvrtok

5.11.2020

Sv. Imricha - spomienka

piatok

6.11.2020 Prvý piatok

sobota

7.11.2020 Féria

nedeľa

8.11.2020

32. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za † Jozefa Horvátha, Dominika Žaža, Marcela Benedikoviča, Pavla Machoviča

Za všetkých † kňazov, ktorí pôsobili v našej farnosti a pochádzali z nej

pondelok

8:00

17:00

Za všetkých † farníkov a dobrodincov farnosti i za všetkých tragicky † počas I. a II. svetovej vojny, za † obete fašizmu a komunizmu z našej farnosti

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Lenku

utorok

17:00

Za † Jána Kúdelu

streda

17:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Miroslava

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kopšíkovú

piatok

17:00

Za † Jána Prvého - 20. výročie

sobota

17:00

Za † Elenu Rakúsovú a ostatnú † rodinu

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku Madejovú - 94 rokov života

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi spolu darovali: 120€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov --. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.