Oznamy - 08.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

8.11.2020

32. nedeľa v období Cez rok

pondelok

9.11.2020

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky v Ríme - sviatok

utorok

10.11.2020

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

streda

11.11.2020

Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka

štvrtok

12.11.2020

Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka

piatok

13.11.2020 Féria

sobota

14.11.2020 Féria

nedeľa

15.11.2020

33. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božie požehnanie pre Janku Madejovú - 94 rokov života

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Štefana a Rozáliu Tomáškových, syna Štefana, dcéru Annu a zaťa Jozefa

pondelok

8:00

17:00

Za † Alojza a Matildu, dcéry s manželmi, syna so snúbenicou a vnúčatá a za zdravie, Božiu pomoc a poďakovanie

Za † rodinu Nosálovú, Lipovskú a Petrášovú

utorok

8:00

17:00

Za † Miroslava

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

streda

8:00

17:00

Za † Daniela

Za † Miroslava Šimanského

štvrtok

8:00

17:00

Na úmysel - za duchovné uzdravenie

Za † z rodiny Tomáškovej, Dovičičovej, Kubišovej a Lackovičovej

piatok

8:00

17:00

Za † Martina

Za rodinu Dovičičovú, Kunkovú, Holickú a Vagovičovú

sobota

8:00

17:00

Za † rodinu Jendekovú

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Dovičičovú, Kunkovú, Holickú a Vagovičovú

nedeľa

8:00

10:30

 

 

 

 

 

 

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie úmrtia: Vdp. Jozef Slamka, Stanko Lehota, Ján Prvý, Blažena Machovičová, Rudolf Pauer st., Jiří Soumar, Mária Pauerová, Ján Kúdela, Viliam Srdoš, Jarosav Vavro, Anton Machovič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Melánia Slabá, Emília Uhrová, Dušan Sloboda, Karol Dovičič, Jozef Vrbovský, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Jozef Púdela, Fridrich Kaima, Terézia Bachratá, Ján Jamrich, Karol Kopšík, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Štefánia Žáková, Dominik Turanský, Dominik Kolesík, Ernestína Stračárová, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Peter Žaťko, Školastika Zemčíková, Ján Lukačovič,  Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, František Hlavatovič, Kristína Vagovičová, Pavlína Kuníková, Eva Kuníková, Emília Zemková, Mária Zacharová, Katarína Šmondrková, Anton Vatala, Stanislav Jurkas, Vladimír Kadlečík, František Maštalír, Štefánia Maštalírová, Katarína Chrvalová, Melánia Kolesíková, ...

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť spolu 6 ľudí vrátane kňaza - preferuje sa účasť rodiny, ktorá má daný úmysel zapísaný.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi spolu darovali spolu: 240€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 406 -415. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.