Oznamy - 15.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

15.11.2020

33. nedeľa v období Cez rok

pondelok

16.11.2020

Sv. Margity Škótskej - spomienka

utorok

17.11.2020

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

streda

18.11.2020

Výročie posviacky baziliky sv. Petra a Pavla, apoštolov - spomienka

štvrtok

19.11.2020

adorácia pred sv. omšou

piatok

20.11.2020 Bl. Anny Kolesárovej, panny a mučenice - spomienka

sobota

21.11.2020 Obetovanie Panny Márie - spomienka

nedeľa

22.11.2020

34. nedeľa v období Cez rok - Nedeľa Krista Kráľa - hodová slávnosť - ofera

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie úmrtia: Vdp. Jozef Slamka, Stanko Lehota, Ján Prvý, Blažena Machovičová, Rudolf Pauer st., Jiří Soumar, Mária Pauerová, Ján Kúdela, Viliam Srdoš, Jarosav Vavro, Anton Machovič, Ján Štibravý ml., Ernestína Štibravá, Melánia Slabá, Emília Uhrová, Dušan Sloboda, Karol Dovičič, Jozef Vrbovský, Anna Šildová, Štefan Bašnák, Pavlína Vrbovská, Katarína Lesayová, Jozef Púdela, Fridrich Kaima, Terézia Bachratá, Ján Jamrich, Karol Kopšík, Veronika Gajarská, Vincent Gajarský, Štefánia Žáková, Dominik Turanský, Dominik Kolesík, Ernestína Stračárová, Imrich Dreveňák, rodičia Dubeňoví, Peter Žaťko, Školastika Zemčíková, Ján Lukačovič,  Ján Hlavatovič, Rozália Hlavatovičová, František Hlavatovič, Kristína Vagovičová, Pavlína Kuníková, Eva Kuníková, Emília Zemková, Mária Zacharová, Katarína Šmondrková, Anton Vatala, Stanislav Jurkas, Vladimír Kadlečík, František Maštalír, Štefánia Maštalírová, Katarína Chrvalová, Melánia Kolesíková, ...

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

16:00

Za † Ignáca Leitmana

Za † Štefániu a Viktora Slivu a nevestu

utorok

8:00

16:00

Za † Františku, Margitu, Máriu, Emila, Kamilu, Júliusa, Antona

Za † rodinu Huttovú a Bohunickú, † starých rodičov z oboch strán a Margitu Hečkovú

streda

8:00

16:00

Za † Pavla a Teréziu Machovičových, syna Pavla

Za † Vladimíra Kalaša a Jozefa Kubiša a ich † rodičov

štvrtok

8:00

16:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Machovičovú (153)

Za † rodičov Horváthových a Halašových, † starých rodičov Polakovičových, † Paľka a Martu Horváthových

piatok

8:00

16:00

Za † rodinu Dankovú a Benovicovú, zaťov Jána a Štefana

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie k 70. narodeninám sestru Máriu Gajdošíkovú a jej deti

sobota

8:00

16:00

Na poďakovanie za 85 rokov života p. Rozálie Jursovej a prosba o zdravie a ďalšiu Božiu pomoc

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Silviu s rodinou

nedeľa

8:00

10:30

 

 

 

 

 

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavel Kováč, Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Mária Gajdošíková, Janka Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Rozália Jursová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová

výr.manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Za † Miroslava a Františka Madejových

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi spolu darovali od 26.10.2020: 685€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 416-430. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.