Oznamy - 22.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

22.11.2020

34. nedeľa v období Cez rok - Nedeľa Krista Kráľa - hodová slávnosť

pondelok

23.11.2020

Sv. Klementa I., pápeža a mučeníka - spomienka

utorok

24.11.2020

Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

streda

25.11.2020

Sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice, patrónky farského kostola a farnosti

štvrtok

26.11.2020

adorácia od 16:30

piatok

27.11.2020 Féria

sobota

28.11.2020 Féria

nedeľa

29.11.2020

1. adventná nedeľa

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavel Kováč, Tadeáš Matuškovič, Katarína Madejová, Mária Gajdošíková, Janka Madejová, Martin Madeja, Jozef Mikuš, Jozef Maška, Štefánia Prvá, Mária Sersenová, Alex Rajnic, Anna Lesayová, Daniela Hlavatovičová, Margita Mancová, Rozália Jursová, Eva Žáková, Helena Kadlečíková, Veronika Kvasnicová, Emília Šimová, Cecília Slobodová, Ján Uher, Michaela Bobeková, Anna Tomášková, Ivana Nádaská, Timotea Bocánová, Barbora Bocánová, Marek Ciutti, Matúš Škarbala, Roman Hlavatovič, Lucia Horvatovičová

výr.manželstva: František a Štefánia Dankoví, Mária a Zdenko Maškoví, Mária a Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Za † Miroslava a Františka Madejových

pondelok

8:00

17:00

Za uzdravenie rodových koreňov pre rodinu Mikušovú, Hercegovú, Madejovú a Jarkuľákovú

Za † Emíliu a Ernesta Bírových a † rodičov z oboch strán, Daniela Odlera

utorok

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre p. Emíliu Hlavatovičovú - 70 rokov života

Za † Viliama a Rozáliu Mikušových, sestry Františku a Annu, švagrov Jána a Petra

streda

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých a Kataríny

Za † Antona Vatalu - 4.výročie, † rodičov, súrodencov z oboch strán

štvrtok

8:00

17:00

Za † rodičov Viliama Helienika, manž. Máriu, dc. Helenku, zaťa Vladimíra a † starých rodičov z oboch strán

Za † Jiřího Soumara - 3. výročie a ostatných † z rodiny

piatok

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu celej rodiny Dankovej a Rakúsovej

Za † rodinu Jankovičovú, Piešťanskú a Damaškovičovú

sobota

8:00

17:00

Za Božiu pomoc a požehnanie na spoločnej ceste životom mladomanželom Nelke a Riškovi Dankovým

Za † Jozefa Alchusa, † rodičov z oboch strán, zaťa Štefana a starých rodičov

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a † starých rodičov z oboch strána Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

Oznamy

 • V nedeľu - 29.11. bude požehnanie adventných vencov pred sv. omšami.

 • V nedeľu - 29.11. bude tradičná jesenná zbierka na Slovenskú katolícku charitu.

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi (18) spolu darovali od 26.10.2020: 955€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 432-439. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.