Oznamy - 29.11.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

29.11.2020

1. adventná nedeľa - rok B

pondelok

30.11.2020

Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

utorok

1.12.2020

Féria

streda

2.12.2020

Féria

štvrtok

3.12.2020

Sv. Františka Xaverského, kňaza - spomienka, adorácia od 16:30

piatok

4.12.2020 Sv. Barbory, panny a mučenice - spomienka

sobota

5.12.2020 Féria

nedeľa

6.12.2020

2. adventná nedeľa - rok B, Sv. Mikuláša, biskupa - spomienka

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Janky Machovičovej

Na poďakovanie, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu, pri príležitosti životného jubilea

Za † Jozefa a Helenu Slivových, syna Petríka a † starých rodičov z oboch strána Vladimír Uhroví, Dušan a Jana Machovičoví

pondelok

8:00

17:00

Za † Štefana SLivu - 55. výročie a ostatnú † rodinu

Za † Jána Kalaša, rodičov a Antona Machoviča

utorok

8:00

17:00

Za † Máriu

Za † Dominika a Teréziu Konečných

streda

8:00

17:00

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Petra

Za † Petra a Máriu Jakubcových, zaťa Janka a † rodičov z oboch strán

štvrtok

8:00

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † Štefana Danku, † rodičov Dankových a Slivových

piatok

8:00

17:00

Za † Rudolfa, Adelu a Otta Hermanových

Za † Jozefa a Veroniku Jackovičovú, za ich † rodičov

sobota

8:00

17:00

Za † Štefániu Tahotnú, rodenú Slivovú

Za † Machovičovú, Kočitú a Žažovú

nedeľa

8:00

10:30

17:00

Za † Pavla Kvasnicu, Evu Kuníkovú - 1. výročie

mesačná †: Jozef Šimončič, Lenka Mičurová, Anton Garaj, Božena Černá

Za † Dominika Srdoša a Ernestínu, syna Jozefa, † rodinu Jakubcovú, starých rodičov

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Na sv. omši je možná účasť 50% kapacity miest na sedenie v kostole.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi (25) spolu darovali od 26.10.2020: 1905€. Hodová farská ofera 1090€. Bohu známi darovali 100€, 50€, 500€, 20€. Z upratovania 80€. Zvonček - nedeľa 4 omše + sv. Katarína - 269€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 440-447. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.