Oznamy - 04.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

4.10.2020

27. nedeľa v období Cez rok

pondelok

5.10.2020

Sv. Faustýny Kowalskej, panny - spomienka

utorok

6.10.2020

Sv. Bruna, kňaza - spomienka

streda

7.10.2020

Ružencovej Panny Márie - spomienka

štvrtok

8.10.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

9.10.2020 Féria

sobota

10.10.2020 Féria

nedeľa

11.10.2020

28. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

mesačná: Alojz Štibravý, Jozef Hrčka, Dušan Naodovic, Anna Neradova r. Machovičová

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † rodinu Goceliakovú

utorok

8:00

18:00

Za † Kopšíkovú a Lesayovú, za zdravie a Božiu pomoc

Za † Jozefa a Máriu Holických, brata Emila, † starých rodičov z oboch strán

streda

7:15

18:00

Za † z rodiny Kalinovej, Galáčovej a Vajcíkovej

Za zdravie a Božiu pomoc pri príležitosti jubilea 50 rokov

štvrtok

7:15

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre r. Semešovú

Za † Michala Nádaského, Zuzanu a Bohumila Štibraných

piatok

7:15

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Cehuľovú

Za † rodinu Holecovú a Kostolánskú, † starých rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † Ignáca a Antóniu Hlavatovičových, dcéru Alenu

Za † rodinu Dankovú a Tomáškovú, † starých rodičov z oboch strán

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Rozáliu a Jozefa Chrvalových

výročie †: Dominik Sliva 9, Rozália Slivová 66, Vladimír Kumpan 28, Karol Václav 15, Františka Jurkasová 5, Vít Kúdela 45, Vincent Kalaš 18, Vincent Gajarský 42, Silvester Novák 26, Ján Machovič 33, Mária Machovičová 39, Anna Tomášková 16, Jozef Kúdela 37, Katarína Chrvalová 17, Mária Rajnicová 31, Štefan Sedlák 6, Hedviga Konečná 8, Ján Reško 4, Viliam Mikuš 8, Anton Manca 35, Helena Kopšíková 7, Mária Kostolanská 20, Jozef Benda 42, Katarína Zemková 40, Rozália Mancovičová 22, Emília Sítová 2, Anna Hlavatovičová 22, Marta Soumarová 6, Mária Myslíková 2, Jozef Kusý 8, Mária Školníková 2, Jozef Lučanský 11, Miroslav Hudec 5, Vierka Bakóová 1, Matilda Chrvalová 57, Mária Partelová 1

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc (435)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 273€., Bohu známa 50€ a 50€, jubilanti 165€, z birmovky 96€, Zbierka na TV LUX 415€, z upratovania 60€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 343-264. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.