Oznamy - 11.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

11.10.2020

28. nedeľa v období Cez rok

pondelok

12.10.2020

Féria

utorok

13.10.2020

Féria

streda

14.10.2020

Féria

štvrtok

15.10.2020

Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

16.10.2020 Sv. Margity Márie Alacoque - ľubovoľná spomienka

sobota

17.10.2020 Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka - spomienka

nedeľa

18.10.2020

29. nedeľa v období Cez rok - MISIJNÁ NEDEĽA

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za † Rozáliu a Jozefa Chrvalových

výročie †: Dominik Sliva 9, Rozália Slivová 66, Vladimír Kumpan 28, Karol Václav 15, Františka Jurkasová 5, Vít Kúdela 45, Vincent Kalaš 18, Vincent Gajarský 42, Silvester Novák 26, Ján Machovič 33, Mária Machovičová 39, Anna Tomášková 16, Jozef Kúdela 37, Katarína Chrvalová 17, Mária Rajnicová 31, Štefan Sedlák 6, Hedviga Konečná 8, Ján Reško 4, Viliam Mikuš 8, Anton Manca 35, Helena Kopšíková 7, Mária Kostolanská 20, Jozef Benda 42, Katarína Zemková 40, Rozália Mancovičová 22, Emília Sítová 2, Anna Hlavatovičová 22, Marta Soumarová 6, Mária Myslíková 2, Jozef Kusý 8, Mária Školníková 2, Jozef Lučanský 11, Miroslav Hudec 5, Vierka Bakóová 1, Matilda Chrvalová 57, Mária Partelová 1

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc (435)

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

8:00

18:00

Za † rodinu Dubovskú

Za † Máriu, Emila, Margitu, Františku, Antona, Kamila a Júliusa

utorok

8:00

18:00

Za † rodinu Leitmannovú

Za zdravie a Božiu pomoc a milosť pre rodiny: Žákovú, Horváthovú, Machovičovú a Vargovú

streda

7:15

18:00

Za † rodinu Cehuľovú

Za † Jána a Máriu Hlavatovičových a ostatných † z rodiny

štvrtok

7:15

18:00

Za † rodinu Kellnerovú

Za † Júliu Bednárovú a Jozefa Bednára, † starých rodičov z oboch strán

piatok

8:00

18:00

Za † rodinu Jančovičovú

Za † Jána a Františku Melúchových a † rodičov z oboch strán

sobota

8:00

18:00

Za † rodinu Semešovú

Za † Júliu Turanskú, bratov a rodičov

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kalaš, Dominik Matuškovič, Simonka Hotvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elenka Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koneničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová,

výročie manželstva: manž.Komároví 43, manž. Kolesíkoví 53, manž. Slivoví 63, Emil a Mária Holickí 42, Štefan a Zuzana Holecoví 3,

Za † Máriu Zemkovú (40.výročie)

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 208€., Zbierka na kostol 1700€, Bohu známy 100€, birmovanci 785€, z upratovania 30€, zo svadby 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 366-373. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.