Oznamy - 18.10.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

18.10.2020

29. nedeľa v období Cez rok - MISIJNÁ NEDEĽA

pondelok

19.10.2020

Féria

utorok

20.10.2020

Féria

streda

21.10.2020

Féria

štvrtok

22.10.2020

Sv. Jána Pavla II, pápeža - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

23.10.2020 Féria

sobota

24.10.2020 Féria

nedeľa

25.10.2020

30. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Pavol Tomáška, Katarína Kalašová, Stanislav Kalaš, Dominik Matuškovič, Simonka Hotvatovičová, Peter Kochajda, Jakub a Erik Dankoví, Elenka Danková, Pavol Danko, Alexandra Danková, Júlia Dzurenková, Simonka Ryšavá, Miroslav Komár, Anna Nováková, Vilma Koneničová, Jozef Kúdela ml, Ľuboš Šimončič, Vierka Jurkasová, Mária Hučínová,

výročie manželstva: manž.Komároví 43, manž. Kolesíkoví 53, manž. Slivoví 63, Emil a Mária Holickí 42, Štefan a Zuzana Holecoví 3,

Za † Máriu Zemkovú (40.výročie)

pondelok

8:00

18:00

Za † manželov Michala a Matildu Bažikových a † rodičov z oboch strán

Za † Jána Štibravého, † rodičov a starých rodičov

utorok

8:00

18:00

Za † Jozefa Izakoviča

Za † z rodiny Mihalkovičovej, Šteruskej a Chrvalovej

streda

7:15

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † rodičov Vrablecových a Milana Daniela

štvrtok

7:15

18:00

-

Za † Miroslava a Mareka Ušákových a † starých rodičov

piatok

8:00

18:00

Za † Štefana a Rozáliu Tomáškových, syna Štefana, dc. Annu a zaťa Jozefa

Za † Máriu Lehutovú, † rodičov z oboch strán a brata Jozefa

sobota

8:00

18:00

Za † z rodiny Jurkasovej a Ďuračkovej

Za † rodiny Tomáškovej, Dovičičovej, Kubišovej a Lackovičovej

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za † Štefániu a Viktora Slivu a nevestu

Za † rodinu Jendekovú

Za † rodinu Hutovú a Bohunickú, † starých rodičov z oboch strán, Margitu Hečkovú

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na zimný - spíme o hodinu dlhšie.

 • Mesiac október zasvätený Ružencovej Panne Márii - pozývam na spoločnú modlitbu sv. ruženca.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček sobota vecer + nedeľa 184,5€, jubilanti 170€, Bohu známa 100€, krst 20€, z upratovania 50€, zo svadby 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 374-385. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.