Oznamy - 06.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

6.9.2020

23. nedeľa v období Cez rok

pondelok

7.9.2020

Sv. Košických mučeníkov, spomienka

utorok

8.9.2020

Narodenia Panny Márie - sviatok

streda

9.9.2020

Féria

štvrtok

10.9.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

11.9.2020 Féria

sobota

12.9.2020 Najsvätejšieho mena Panny Márie - spomienka

nedeľa

13.9.2020

24. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre celú rodinu (111)

Na poďakovanie, za zdravie a Božiu pomoc - žiaci ZŠ po 50 rokoch

pondelok

18:00

Za † z rodiny Adamkovičovej, Šteruskej, Briedikovej a Krížikovej

utorok

8:00

18:00

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za † Jozefa Čapkoviča - 35. výročie

streda

18:00

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc

štvrtok

18:00

Za † Milana Kalaša - 1.výročie, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (617)

sobota

8:00

Za † Jána Slabého, Augustína a Rozáliu Mancovičových

nedeľa

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (619)

výročie †: otec biskup Štefan Vrablec, páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, Mária Semešová, Hypolita Stachová, Jozef Uváček, Viktor Wajs, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánský, František Zemko, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Augustín Jakúbek, Adrián Suchý, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Johanes Benning, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Rudolf Kopál, Štefan Kollárik, Libor Stacho, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, Peter Benovic, František Mancovič, Albína Uhrová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, Mária Alchusová, Milan Kalaš, Františka Stanová, Emil Masarovič, Jozef Čapkovič, Imrich Jurkas, Štefan Filip, František Hetteš

Oznamy

 • Stretnutie birmovancov a ich rodičov v piatok pri večernej sv. omši.

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Dary na kostol (apríl) 37 obálok - 3370€ + 200€ priamo na účet farnosti od 4 darcov, (máj) 45 obálok - 2900€, (jún) 14 obálok - 920€ + Zbierka 3600€ = 4520€, (júl) 7 obálok - 580€ + Zbierka 2600€ = 3080€. Zvonček nedeľa 310€. Pán Boh zaplať!
 • Pôžička ABÚ: (fara 120 000€, strecha 30 000€ - spolu 150 000€). Mesačne splácame 500€, zostatok dlhu 93 000€. Vyplatené sú už bočné oltáre: 28 000€.
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 305-316. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.