Oznamy - 13.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

13.9.2020

24. nedeľa v období Cez rok

pondelok

14.9.2020

Povýšenia Svätého Kríža - sviatok (celodenná farská poklona Sviatosti oltárnej)

utorok

15.9.2020

Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - sviatok

streda

16.9.2020

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

štvrtok

17.9.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

18.9.2020 Féria

sobota

19.9.2020 Féria

nedeľa

20.9.2020

25. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (619)

výročie †: otec biskup Štefan Vrablec, páter Karol Benovic, Alžbeta Semešová, Mária Semešová, Hypolita Stachová, Jozef Uváček, Viktor Wajs, František Mancovič, Anna Lučanská, Ing. Zdeněk Hřebčík, Ernest Kostolánský, František Zemko, Pavel Jakúbek, Mária Jakúbeková, Augustín Jakúbek, Adrián Suchý, Antonín Švejda, Štefánia Švejdová, Emília Stachová, Johanes Benning, Mária Gazdágová, Andrej Gazdág, Vierka Lesayová, Ľudovít Lesay, Jaroslav Zemko, Rudolf Kopál, Štefan Kollárik, Libor Stacho, Katarína Kolesíková, Viliam Benovic, Peter Benovic, František Mancovič, Albína Uhrová, Anna Kolláriková, Matilda Chrvalová, Mária Alchusová, Milan Kalaš, Františka Stanová, Emil Masarovič, Jozef Čapkovič, Imrich Jurkas, Štefan Filip, František Hetteš

pondelok

8:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † z rodiny Ščasnej, Čapkovičovej, Uhlíkovej a Chrvalovej

utorok

8:00

10:30

Za † z rodiny Chrvalovej a Rajnicovej

Za † z rodiny, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu (514)

streda

18:00

Za † Emila Masaroviča - 1.výročie, manželku Viktóriu a ostatných †  z rodiny

štvrtok

18:00

Za † Andreja Kajmu

piatok

18:00

Za †  Annu Vrúbelovú a ostatnú † rodinu

sobota

8:00

15:00

Za † rodičov Ondreja a Máriu, † z rodiny Gazdágovej, Dreveňákovej, Naďovej a Čížovej

sobášna: Peter Kaniščák a Mária Kalinayová

nedeľa

8:00

10:30

Za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Hlavatej a Alfréda

Za † z rodiny Janoškovej, Mancovej, Kvasnicovej, Forgáčovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • Stretnutie birmovancov a ich rodičov v piatok pri večernej sv. omši.

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 325,50€, Zbierka na kostol 2035€, Bohu známa 100€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 317-329, 603, 563. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.