Oznamy - 20.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

20.9.2020

25. nedeľa v období Cez rok

pondelok

21.9.2020

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

utorok

22.9.2020

Sv. Emeráma, biskupa a mučeníka - spomienka

streda

23.9.2020

Sv. Pia z Pietrelčíny, kňaza - spomienka

štvrtok

24.9.2020

Féria, adorácia od 17:15

piatok

25.9.2020 Féria

sobota

26.9.2020 Féria / Birmovka - len rodina

nedeľa

27.9.2020

26. nedeľa v období Cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za † z rodiny Hlavatovičovej, Labudovej, Hlavatej a Alfréda

Za † z rodiny Janoškovej, Mancovej, Kvasnicovej, Forgáčovej, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

pondelok

18:00

Za † rodičov Annu a Štefana Jurkasových, s. Vladimíra a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

utorok

18:00

Za † Jiřího Stránského, za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

streda

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

štvrtok

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Čerenú

piatok

8:00

Za zdravie, ochranu a Božiu pomoc pre rodiny Gazdágovú, Dreveňákovú, Naďovú a Čížovú

sobota

10:30

18:00

Za birmovancov a ich rodiny, aby ich Duch Svätý štedro obdaril svojimi darmi

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Kumpanovú, Jarábikovú, Šulkovú a Milana Jarábika

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irena Huttová, Ľudmila Huttová, Zuzana Holická, Pavol Sliva, Ľubomíra Semešová, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Emka Šimončičová, Mária Gužináková, Mária Uhrová, Jana Nádaská, Mária Slivová, Jozef Padyšák ml., Helena Tomášková, Laura Machovičová, Matúš Ryšavý, Erik Kochajda

sobáš: Marek a Petra Matuškovičoví, Pavol a Katarína Dankoví, Jozef a Mirka Dankoví, Ivan a Daniela Kostolánskí, Milan a Jarmila Srdošoví, Marcel a Laura Machovičoví

Oznamy

 • Stretnutie birmovancov a ich rodičov v piatok pri večernej sv. omši.

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa + 4 sviatky 928€, Bohu známa 100€, Bohu známy 50€, zo sobáša 110€, z upratovania 60€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny birmovancov v piatok. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Birmovka pravdepodobne 26.9.2020,  hody 21.11.2020.