Oznamy - 27.09.2020

Liturgický kalendár

nedeľa

27.9.2020

26. nedeľa v období Cez rok

pondelok

28.9.2020

Sv. Václava, mučeníka - spomienka

utorok

29.9.2020

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov - sviatok

streda

30.9.2020

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi - spomienka

štvrtok

1.10.2020

Sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi - spomienka, adorácia od 17:15

piatok

2.10.2020 Sv. anjelov strážcov - spomienka

sobota

3.10.2020 Féria

nedeľa

4.10.2020

27. nedeľa v období Cez rok, Sv. Františka z Assiského

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

 

8:00

10:30

Za farníkov a dobrodincov farnosti

Za jubilantov: Karol Zachar, Gabriela Grebečiová, Štefan Hutta, Irena Huttová, Ľudmila Huttová, Zuzana Holická, Pavol Sliva, Ľubomíra Semešová, Jozef Kúdela, Daniela Kúdelová, Emka Šimončičová, Mária Gužináková, Mária Uhrová, Jana Nádaská, Mária Slivová, Jozef Padyšák ml., Helena Tomášková, Laura Machovičová, Matúš Ryšavý, Erik Kochajda

sobáš: Marek a Petra Matuškovičoví, Pavol a Katarína Dankoví, Jozef a Mirka Dankoví, Ivan a Daniela Kostolánskí, Milan a Jarmila Srdošoví, Marcel a Laura Machovičoví

pondelok

18:00

Za † Helenu Labošovú

utorok

8:00

18:00

Za † vdp. Michala Mikušku a ostatných † dechtický kňazov

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Baraniakovú

streda

18:00

Za † z rodiny Žákovej, Čížovej, Lopatkovej a Javorekovej

štvrtok

18:00

Za † Máriu a Jozefa Smutného, Emíliu a Karola Hulmana, † starých rodičov z oboch strán a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

piatok

8:00

18:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

Za † smutného a manželku Cecíliu, syna Ivana, † starých rodičov Alchusových a za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

sobota

8:00

Za † Viktora Drgoňa, manželov Schusterových, † starých rodičov Drgoňových a Čapkovičových

nedeľa

8:00

10:30

18:00

Za zdravie a Božiu pomoc

mesačná: Alojz Štibravý, Jozef Hrčka, Dušan Naodovic, Anna Neradova r. Machovičová

Za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

Oznamy

 • KBS zrušila dišpenz od účasti na sv. omši v nedeľu a vo sviatok.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni, v So a Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Zvonček nedeľa 266€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce za marec, apríl a máj:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium - 87€
  • nový chodník k fare - 400€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Príležitosť k sv. spovedi hodinu pred každou sv. omšou.
 • Na upratovanie kostola prosíme rodiny z domov 330 - 339. Prosím pri zapisovaní úmyslov sv. omší len jeden spojený úmysel.
 • Hody 21.11.2020.