Oznamy - 03.01.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

3.1.2021

2. nedeľa po narodení Pána, Najsvätejšieho Mena Ježiš - spomienka

pondelok

4.1.2021

Féria

utorok

5.1.2021

Večerná sv.omša - Vigília - Zjavenie Pána - Troch Kráľov - slávnosť, požehnanie Trojkráľovej vody a kriedy, požehnanie príbytkov

streda

6.1.2021

Zjavenie Pána - Troch Kráľov - slávnosť

štvrtok

7.1.2021

Féria

piatok

8.1.2021

Féria

sobota

9.1.2021 Féria

nedeľa

10.1.2021

3. nedeľa po narodení Pána, nedeľa Krstu Krista Pána, končí Vianočné obdobie

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

17:00

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

mesačná: za † Oľgu Šildovú, Máriu Lužákovú, Ignáca Šimončiča, Vladimíra Drgoňa, Máriu Cmerovú, ALicu Horváthovú, Jarmilu Nedorostovú

Na poďakovanie a za zdravie a Božiu pomoc a požehnanie pre Drahoša Kalaša a jeho rodinu

pondelok

17:00

Za † Júliu Bednárovú, Jozefa Bednára, † starých rodičov z oboch strán, za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie

utorok

17:00

Za manžela a otca Michala Mašku pri príležitosti nedožitých 80. narodenín

streda

8:00

10:30

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Rapantovú

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodinu Forgáčovú

štvrtok

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre rodiny Kolesíkovú a Medveckú

piatok

17:00

Na poďakovanie za 40 rokov života - Adriana Kúdelová, za zdravie a Božiu pomoc

sobota

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Jarmily: Pauerovú, Kumpánovú, Hettešovú a Padyšákovú a ich rodiny

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie †: Vdp. Anton Srholec 5, Anton Semeš 1, Jozef Tresta 30, František Lacka 4, Michal Víglaský 4, Klára Zemková 16, Vladimír Kopál 11, Jozef Uher 10, Katarína Uhrová 36, Alena Benovicová 26, Mária Kúdelová 22, Mária Hetešová 11, Ján Holický 7, Ján Blažo 3, Anna Choreňová 23, Jozef Lužák 6, Vojtech Gálik 46, Mária Študencová 14, Helena Stachová 29, Miroslav Machovič 16, Dominik Zábrodský 64, Jozef Sliva 36, Helena Slivová 36, Vojtech Vajs 36, Helena Hušeková 28, Jozef Gajarský 104, Gizela Gajarská 50, Elemír Sersen 8, Filoména Šimončičová 23, Ján Hlavatovič, Anton Kubiš 27, Emília Machovičová 19, Karolína Prvá 35, Dominik Chrvala 38, Viliam Melúch 24, Emília Rechtoríková 25, Štefan Srdoš 32, Irena Chrvalová 43, Ružena Staroňová 4, Blažej Holický 23, Mária Holická 11, Lenka Grúberová 3, Stanislav Boledovič 1, Marián Tomovič 15, Pavlína Roháčová 2, Jozef Machovič 26, Michal Smutný 43, Františka Paráková 4, Jaroslav Parák 6, Vladimír Kičina 6, Ján Valovič 1, Margita Kočitá 2, Matilda Kúdelová 1, Margita Jamrichová 1, Veronika Kasperová 1, Anna Opáthová 50

Oznamy

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Sv.omše sú bez účasti veriacich.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali 2x100€, 50€, 40€, 20€, 15€, 10€, krst 100€, pohreb 50€. Zvonček Vianoce + nedeľa - 573€, upratovanie 60€. Koledovanie Dobrá novina - 1385,20€. Bodu známi po Novom roku darovali 100€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.