Oznamy - 10.01.2021

Liturgický kalendár

nedeľa

10.1.2021

3. nedeľa po narodení Pána, nedeľa Krstu Krista Pána, končí Vianočné obdobie

pondelok

11.1.2021

Féria

utorok

12.1.2021

Féria

streda

13.1.2021

Féria

štvrtok

14.1.2021

Féria

piatok

15.1.2021

Féria

sobota

16.1.2021 Féria

nedeľa

17.1.2021

2. nedeľa v Období cez rok

Poriadok bohoslužieb

nedeľa

 

8:00

10:30

 

 

 

 

 

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

výročie †: Vdp. Anton Srholec 5, Anton Semeš 1, Jozef Tresta 30, František Lacka 4, Michal Víglaský 4, Klára Zemková 16, Vladimír Kopál 11, Jozef Uher 10, Katarína Uhrová 36, Alena Benovicová 26, Mária Kúdelová 22, Mária Hetešová 11, Ján Holický 7, Ján Blažo 3, Anna Choreňová 23, Jozef Lužák 6, Vojtech Gálik 46, Mária Študencová 14, Helena Stachová 29, Miroslav Machovič 16, Dominik Zábrodský 64, Jozef Sliva 36, Helena Slivová 36, Vojtech Vajs 36, Helena Hušeková 28, Jozef Gajarský 104, Gizela Gajarská 50, Elemír Sersen 8, Filoména Šimončičová 23, Ján Hlavatovič, Anton Kubiš 27, Emília Machovičová 19, Karolína Prvá 35, Dominik Chrvala 38, Viliam Melúch 24, Emília Rechtoríková 25, Štefan Srdoš 32, Irena Chrvalová 43, Ružena Staroňová 4, Blažej Holický 23, Mária Holická 11, Lenka Grúberová 3, Stanislav Boledovič 1, Marián Tomovič 15, Pavlína Roháčová 2, Jozef Machovič 26, Michal Smutný 43, Františka Paráková 4, Jaroslav Parák 6, Vladimír Kičina 6, Ján Valovič 1, Margita Kočitá 2, Matilda Kúdelová 1, Margita Jamrichová 1, Veronika Kasperová 1, Anna Opáthová 50

pondelok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Miloša Blašku

utorok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Jozefa

streda

17:00

Na poďakovanie a za zdravie, Božiu pomoc a požehnanie pre Ernestínu a jej rodinu

štvrtok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

piatok

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Veroniku

sobota

17:00

Za zdravie a Božiu pomoc pre Annu

nedeľa

8:00

10:30

Za farníkov, dobrodincov farnosti a chorých

za jubilantov: Margita Horvatovičová 65, František Petráš 80, Eva Medvecká 52, Magdaléna Tomášková 72, Marek Slabý 52, Štefánia Danková 67, Mária Mašková 57, Lucia Slabá 11, Michaela Slabá 8, Valéria Martinkovičová 68, Marek Martinkovič 43, Simona Árendášová 39, Adriana Kúdelová 40, Františka Choreňová 65, Salome Kumpánová 22, Janka Kúdelová 38, Anna Hlavatovičová 78, Helena Vyskočová 77, Terézia Heltková 23, Adela Petríková 86, Alexandra Ciuttiová 20, Jozef Komadel 67, Cecília Srdošová 86, Zdenka Stachová 73, Cecília Jankovičová 86, Lucia Gajdošíková 35, Ján Šimončič 84, Martinko Dzurenka 7, Helena Dovičičová 79, Janka Augustínová 6, Katarína Danková 46,

výročie manželstva: Jozef a Daniela Kúdeloví 44, Jozef a Daniela Kurekoví 43

 • Biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách.

 • Sv.omše sú bez účasti veriacich.

 • Aj naďalej pokračuje Živé vysielanie sv. omší na Youtube pri večerných sv.omšiach v týždni a v So, v Ne: o 8:00

 • Prosím snúbencov, ktorí plánujú v tomto roku uzavrieť sviatosť manželstva, aby sa u mňa čím skôr nahlásili, kvôli novým podmienkam k prijatiu sv. manželstva.

 • Bohu známi darovali 2x100€, 50€, 40€, 20€, 15€, 10€, krst 100€, pohreb 50€. Zvonček Vianoce + nedeľa - 573€, upratovanie 60€. Koledovanie Dobrá novina - 1385,20€. Bodu známi po Novom roku darovali 100€, 50€. Pán Boh zaplať!
 • Vykonané práce:
  • internet, kamery a technika na prenos sv. omší do online priestoru a káblovky - 771€
  • nové kľučky a zámky na dverách - 150€
  • nová strecha na starej fare (aby do nej už nezatekalo) - plánujeme z nej neskôr spraviť Dom pútnika - 25000€
  • spevnenie krovu vo veži kostola - 2000€
  • obnova strechy na farskej stodole, ktorá slúži ako sklad materiálu - 15106€
  • svetlá pod krížovou cestou - 4000€
  • 3 nové lustre do kostola - 7500€
  • 2 malé lustre pod chórusom - 1004€
  • obnovené stoličky (34ks), nové lavičky s operadlami - 2750€
  • obnova ryms na kostole
  • obnova organovej skrine - 1200€
  • dvoje dvere na starej fare
  • nové vráta na stodole
  • vyčistenie rín na novej fare
  • vypílenie kríkov na farskom dvore a pri kostole + vytrhanie koreňov kríkov
  • terénne úpravy
  • zasadenie ruží - rosalium a levandule - 700€
  • nový chodník k fare - 400€
  • socha Panny Márie - dar od Milana Kleimana Hlohovec - 500€
  • reštaurácia kríža pri Jurkasových - záloha 500€
  • reproduktory vonku 331€
  • oprava kotla v kostole 224€
  • nový luster 5800€
 • Zbierky na opravu kostola budú bývať na prvú nedeľu po prvom piatku.
 • Dary na kostol: január: 1100€ + zbierka 2350€ = 3450€, február: 2710€ + zbierka 2400€ = 5110€, marec: 200€ + zbierka 1915€ = 2115€, apríl: 37 obálok - 3370€ + 4 na účet 200€ = 3570€, máj: 45 obálok: 2900€, jún: 14 obálok - 920€ + zbierka 3600€ = 4520€, júl: 7 obálok - 580€ + zbierka 2600€ = 3080€, august: 10 obálok - 865€ + zbierka 2270€ = 3135€, september: 4 obálky - 360€ + zbierka 2035€ = 2395€, október: 6 obálok - 370€ + zbierka 1700€ + birmovka 785€ = 2845€, november: 25 obálok = 1905€, december: 29 obálok - 2070€ + zbierka 2030€ = 4100€.