KNIHA: Mamy v jednom kole ... a ako z toho kola von

Duchovná cesta matky

Autorka: Holly Pierlot

(z originálu: A mother´s rule of life: how to bring order to your home and peace to your soul.)

 

O knihe:

 

Kniha výnimočne prakticky opisuje, ako môže matka prežívať život v rodine ako svoje poslanie od Boha. Je ľahko čitateľná, autorka opisuje mnohé z vlastnej skúsenosti. Je jasne logicky štruktúrovaná a inšpiratívna pre všetky matky, ktoré sa nechcú stratiť v rodinných povinnostiach a najmä nechcú prísť o duchovný rast a kontakt s Bohom. Osoh z nej má celá rodina, keďže sa v knihe pamätá na potreby všetkých jej členov.

Kniha má potenciál podnietiť čitateľov, aby spolu komunikovali o rodinných témach, radili si navzájom, zdieľali sa a povzbudzovali. Tak môžu vzniknúť podnetné skupiny, ktoré pomôžu mnohým ženám, dostať sa z kruhu zdanlivo neriešiteľných situácií.
 

Inšpiratívne, praktické, hlboko duchovné – jedinečné spojenie!
Mamičky, Boh Vás má rád! Chce Vás mať blízko seba. Túto knihu sme preložili, aby Vám pomohla ľahšie prežívať Vaše povolanie.
Páter Thiemo Klein LC

 

Slovo od autorky:

 
Čo to znamená snažiť sa o kresťanskú dokonalosť? Kedysi som si myslela, že to znamená dokonale sa správať, že ak budem prísne dodržiavať všetky pravidlá, vrúcne sa modliť všetky modlitby, tak sa určite stanem „dokonalou“... Postupne som však spoznala, že kresťanská dokonalosť musí znamenať niečo iné, niečo, čo by mohol robiť každý. Narazila na definíciu dokonalosti, ktorá mi konečne dávala význam. Snažiť sa o dokonalosť v tomto živote znamená naozaj sa snažiť o jednotu s Bohom prostredníctvom lásky.

To platí aj pre matky. Naše poslanie nenesie v sebe nič, čo by nás vylučovalo z hlbokého, dôverného vzťahu s Bohom. V skutočnosti je to presne naopak. Keďže život manželky a matky je skutočným povolaním, Boh od nás chce, aby sme ho našli vnútri nášho rodinného života. Môžeme sa priblížiť Bohu, nájsť cesty, ako sa mu zveriť a odovzdať sa do jeho prítomnosti práve teraz, medzi plienkami, účtami a črevnou chrípkou. A to je cieľ knihy Mamy v jednom kole – ako z neho von.
Autorka knihy, Holly Pierlot

obrazok: