Myšlienka - Terajší človek

Dnes Vám ponúkame zopár myšlienok terajšieho pápeža Františka.

Stojí to za to :)

 

Slová Svätého Otca Františka: 
Potrebujeme svätcov bez sután a závojov. Potrebujeme džínsových a teniskových svätcov.
Potrebujeme svätcov, ktorí idú do kina, počúvajú hudbu a prechádzajú sa so svojimi priateľmi a kamarátmi.
Potrebujeme svätcov, ktorí Boha dávajú na prvé miesto, ale vynikajú aj na vysokej škole.
Potrebujeme svätcov, ktorí si nájdu čas na každodennú modlitbu a sú schopní čistej lásky, alebo posväcujú čistotu.
Potrebujeme moderných svätcov, svätcov XXI. storočia, ktorí vytvárajú svoju duchovnosť pre túto dobu.
Potrebujeme takých svätcov, ktorí sú zaviazaní a odhodlaní pre potreby chudobných a nutné sociálne zmeny.
Potrebujeme vo svete žijúcich svätcov, vo svete sa posväcujúcich svätcov, ktorí sa neboja žiť vo svete.
Potrebujeme svätcov, ktorí pijú Colu, jedia hot-dogy, používajú internet a i pod...
Potrebujeme takých svätcov, ktorí milujú Eucharistiu a nehanbia sa cez víkend piť pivo, alebo jesť pizzu so svojimi priateľmi.
Potrebujeme takých svätcov, ktorí majú radi kino, divadlo, muziku, tanec a šport.
Potrebujeme svätcov spoločenských, ktorí sú otvorení, normálni, priateľskí, veselí a sú dobrými priateľmi.
Potrebujeme takých svätcov, ktorí žijú v tomto svete a vedia si vychutnať dobré a čisté veci tohoto sveta, ale predsa sa nestanú svetskými...

 

10 krokov od sv.otca Františka ako sa stať svätým:

1. Spoznaj Božiu lásku a nasleduj Boha celým srdcom 
2. Venuj svoj život službe iným
3. Utrpenie a protivenstvá znášaj bez nenávisti
4. Maj radosť v srdci a odovzdávaj ju aj ostatným
5. Modli sa
6. Ži podľa blahoslavenstiev (Mt 5,3-12) 
7. Maj jednoduché a pokorné srdce
8. Buď milosrdný, nie násilnícky
9. Trp s trpiacimi, raduj sa s radujúcimi
10.Buď tvorcom zmierenia a pokoja