Video - Otvorenosť pre Ducha svätého

Dnes Vám ponúkame prednášku o. Jána Buca - o otvorenosti Duchu svätému.
Je to výborná prednáška, ktorá stojí za to :)

Stojí to za to :)